Varför brukar vi skogen?

Skogen är bra på många sätt. Tidigare generationer levde nära naturen och fick ved, virke, foder och en massa annat från skogen.

Skogen är viktig även för dagens samhälle. Trävaror, skriv- och tryckpapper, förpackningsmaterial, hygienprodukter och bioenergi är traditionella produkter från skogen.

I framtiden kan det vara andra produkter, i princip kan vi av skogen göra allt som idag görs av olja! Skogsbruk baseras på en förnybar och klimatneutral råvara och det ger produkter som kan återvinnas som både material och energi.

Trä blir en allt viktigare produkt i det hållbara samhället eftersom växande skogar binder kol. När träden avverkas och används till träbaserade produkter fortsätter dessa produkter att lagra kol under hela sin livslängd.

Fossilbaserade produkter som har negativ klimatpåverkan kan därmed ersättas med klimatsmarta produkter från skogen.