Ett kontinuerligt arbete

Ny kunskap tillkommer hela tiden och skogarna utvecklas. Därför reviderar skogsbolagen sina landskapsplaner kontinuerligt. I Sverige finns det idag enligt Skogsstyrelsen totalt 1 112 000 hektar eller en areal motsvarande > 2 miljoner fotbollsplaner skog som är frivilligt avsatt. Detta är skog som finns nedanför gränsen för fjällnära skog. Ovanför gränsen för fjällnära skog finns ytterligare minst 200 000 hektar frivilligt avsatt skog.

När ett område skall avverkas detaljplaneras det. Tidigare inte upptäckta naturvärden kan då sparas och andra områden plockas bort om man bedömer att naturvärdena inte är tillräckligt höga. Detta innebär att uppdateringar i de frivilligt avsatta områdena görs ständigt.  Flera skogsbolag håller under de närmaste åren på med att kvalitetssäkra sina landskapsplaner genom omfattande nya naturvärdesinventeringar. Även detta innebär att nya områden kommer att läggas till och andra områden plockas bort som frivilliga avsättningar. Målet är däremot alltid att kvaliteten på det som sparas ständigt skall öka. Kartinformationen på skyddadskog.se uppdateras därför kontinuerligt, men det kan finnas förändringar i de frivilliga avsättningarna som inte har hunnit uppdateras.